2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster abans de setembre de 2019

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/pla_previ_2019.html

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster a partir de setembre de 2019

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/pla2019.html

Oferta docent  ASSIGNATURES  2019/20-1

OBLIGATÒRIES

M0.504 Mètodes numèrics en enginyeria 6

M0.500  Simulació 6

M0.518  Treball final de màster 18

OPTATIVES

M2.858  Anàlisi de dades en entorns de Big Data 6

M0.505 Codis correctors d’errors 5

M0.528  Codis digitals 6

M0.537 Elements finits i diferencies finites. Solució numèrica d’EDPs 6

M0.529  Estructures de dades i algoritmes 6

M0.506  Estructures de dades i algoritmes 5

M0.503  Grafs i aplicacions 5

M0.531  Investigació operativa 6

M0.509  Investigació operativa 5

M0.507 Modelització mitjançant equacions diferencials 5

M0.530  Modelització mitjançant equacions diferencials 6

M0.512  Optimització combinatòria 5

M0.536  Optimització metaheurística 6

M0.516 Simulació amb partícules i amb elements finits 5

M0.526  Teoria de grafs i les seves aplicacions 6

Oferta docent  ASSIGNATURES  2019/20-2

OBLIGATÒRIES

M0.502  Computació d’altes prestacions 5

M0.538  Computació d’altes prestacions 6

OPTATIVES

M0.535 Anàlisi multivariant de dades 6

M0.517 Anàlisi multivariant de dades 5

M0.527  Criptografia i Tecnologia Blockchain 6

M0.515  Criptologia 5

M0.508  Intel·ligència artificial 5

M0.539  Intel·ligència artificial 6

M0.532  Reconeixement de patrons 6

M0.511  Reconeixement de patrons 5

M0.534  Sistemes dinàmics caòtics 6

M1.310  Sistemes distribuïts a gran escala 6

M0.513  Xarxes complexes 5

M0.533 Xarxes complexes 6Atenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.