2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
   Continguts
Tema Subtema
Unitat 1. Introducció a l'antropologia social i cultural L'antropologia com a disciplina. Conceptes bàsics: cultura, etnocentrisme, relativisme, endoculturació, aculturació. Positivisme i fenomenologia. Les tècniques qualitatives d'investigació.
Unitat 2. Antropologia de la salut Antropologia Mèdica i Antropologia de la Salut. Antropologia i Infermeria. Els procés salut/malaltia/atenció. La dimensió biològica, social i cultural de la malaltia. Les narratives del patiment. Els models d'atenció. La medicalització i el control mèdic.
Unitat 3. Globalització i desigualtats socials Drets humans i ciutadania. Els conceptes de globalització i desigualtats socials. Migracions a Catalunya. Pobresa i mortalitat infantil. Marginació, cultura i drogues.
Unitat 4. Cos i gènere Introducció a la teoria antropològica del cos. La construcció social i cultural del gènere i les emocions.
Unitat 5. Alimentació i cultura Aspectes socioculturals de l'alimentació. La mirada antropològica en els trastorns alimentaris. Les epidèmies alimentàries.