2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En tractar-se d'un Pla d'estudis en procés d'extinció, l'avaluació es farà mitjançant la prova final: examen i /o les activitats d'avaluació que el professor consideri oportunes