2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A17.3
A18.1
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
2 0 2
Pràctiques clíniques
A4
A5.3
A6
A8.1
A8.3
A13
A16.2
A16.3
A16.6
A16.7
A16.8
A17.4
A18.2
A19.3
A19.5
A19.7
560 0 560
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A17.3
A18.1
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
0 4 4
Sessions clíniques
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
0 5 5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat