2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA JOVENTUT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5.1
A5.3
A7
A13
A14
A16.3
A17.1
CT7
31 45 76
Seminaris
A13
A17.3
A17.5
A17.6
CT7
16 18 34
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A13
A17.2
A17.3
A17.6
A23.2
CT7
12 28 40
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat