Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A6
26 41.6 67.6
Seminaris
A2
A6
10 20 30
Pràctiques a laboratoris
A2
A6
20 28 48
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
A2
A6
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat