2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
5
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
5
4
0
0
2
ANGLÈS I
1
2
2
5
4
0
0
3
ANGLÈS II
1
2
2
5
4
0
0
4
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
1
2
2
5
4
0
0
5
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
1
2
2
5
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
5
4
0
0
7
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
5
4
0
0
8
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
5
4
0
0
9
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
5
4
0
1
0
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
A1Entendre la llengua anglesa i expressar-se en ella oralment i per escrit de manera fluïda i precisa
RA1Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escrita per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Conèixer la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Desenvolupar la capacitat de comprensió oral i escriptura per a satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254001/LITERATURA
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Identificar els errors més comuns que es donin en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254001/LITERATURA
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Conèixer el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i
la importància de la pronunciació a l’expressió oral

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
A3Posseir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola
RA1Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254001/LITERATURA
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer i aplicar les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals, i
les regles de construcció dels textos escrits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254001/LITERATURA
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Distingir els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals, i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254001/LITERATURA
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Conèixer les diferències entre l’estàndard escrit i altres varietats lingüístiques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254001/LITERATURA
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identificar els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües, de
manera que es puguin corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
A4Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüista i les seves aplicacions
RA1Conèixer les bases teòriques de la Lingüística
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254001/LITERATURA
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer les bases teòriques de la Lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254001/LITERATURA
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Conèixer les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Conèixer les característiques del llenguatge humà
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254001/LITERATURA
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Conèixer les característiques del llenguatge humà

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Conèixer les aplicacions de la Lingüística
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254001/LITERATURA
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Conèixer les aplicacions de la Lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reflexionar sobre la pròpia competència lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254001/LITERATURA
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Identificar les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüístic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254001/LITERATURA
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Distingir entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i les
llengües

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
A5Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica
literària
RA1Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquirir coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Adquirir coneixements literaris i culturals
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254001/LITERATURA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
A6Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines
RA1Adquirir coneixements literaris i culturals
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquirir coneixements literaris i culturals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprendre la literatura com a un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprendre tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i
polític

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254001/LITERATURA
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprendre els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Realitzar comentaris de textos i assajos
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254001/LITERATURA
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Realitzar comentaris de textos i assajos

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254001/LITERATURA
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254001/LITERATURA
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Tenir visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254001/LITERATURA
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Comprendre els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254001/LITERATURA
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Realitzar lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254001/LITERATURA
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Realitzar treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb la diversitat cultural, el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254001/LITERATURA
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254001/LITERATURA
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Adquirir una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Comprendre les lògiques dels conflictes actuals
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254001/LITERATURA
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Comprendre les lògiques dels conflictes actuals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254001/LITERATURA
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Realització d’activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre
la literatura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254001/LITERATURA
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Adquirir coneixements i conceptes per a comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i ideals estètics

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA16Visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254001/LITERATURA
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254002/ANGLÈS I
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254003/ANGLÈS II
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254001/LITERATURA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254001/LITERATURA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254001/LITERATURA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254001/LITERATURA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254001/LITERATURA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254001/LITERATURA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254001/LITERATURA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254001/LITERATURA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254001/LITERATURA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254001/LITERATURA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254001/LITERATURA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254001/LITERATURA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254001/LITERATURA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254001/LITERATURA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254001/LITERATURA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254001/LITERATURA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254001/LITERATURA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254001/LITERATURA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

12254001/LITERATURA
    RA9 - Troba la solució adequada

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Troba la solució adequada

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Troba la solució adequada

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Troba la solució adequada

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Troba la solució adequada

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Troba la solució adequada

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Troba la solució adequada

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254001/LITERATURA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254001/LITERATURA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254001/LITERATURA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254001/LITERATURA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254001/LITERATURA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254001/LITERATURA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254001/LITERATURA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254001/LITERATURA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254001/LITERATURA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254001/LITERATURA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254001/LITERATURA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254001/LITERATURA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254001/LITERATURA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254001/LITERATURA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254001/LITERATURA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254001/LITERATURA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254001/LITERATURA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254001/LITERATURA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254001/LITERATURA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254001/LITERATURA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254001/LITERATURA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254001/LITERATURA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254001/LITERATURA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254001/LITERATURA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254001/LITERATURA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254001/LITERATURA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254001/LITERATURA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254001/LITERATURA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254001/LITERATURA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254001/LITERATURA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254001/LITERATURA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254001/LITERATURA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254001/LITERATURA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254001/LITERATURA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA16
    RA16 -

12254001/LITERATURA
    RA16 -

12254002/ANGLÈS I
    RA16 -

12254003/ANGLÈS II
    RA16 -

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA16 -

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA16 -

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA16 -

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 -

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 -

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 -

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254001/LITERATURA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254001/LITERATURA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254001/LITERATURA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254001/LITERATURA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254001/LITERATURA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254001/LITERATURA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254001/LITERATURA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254001/LITERATURA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254001/LITERATURA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254001/LITERATURA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254001/LITERATURA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254001/LITERATURA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254001/LITERATURA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254001/LITERATURA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254001/LITERATURA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254001/LITERATURA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254001/LITERATURA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254001/LITERATURA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254001/LITERATURA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254001/LITERATURA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254001/LITERATURA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254001/LITERATURA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254001/LITERATURA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254001/LITERATURA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254001/LITERATURA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254001/LITERATURA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254001/LITERATURA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254001/LITERATURA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254001/LITERATURA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254001/LITERATURA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254001/LITERATURA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254001/LITERATURA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254001/LITERATURA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254001/LITERATURA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254001/LITERATURA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254001/LITERATURA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254001/LITERATURA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254001/LITERATURA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254001/LITERATURA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254001/LITERATURA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254001/LITERATURA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254001/LITERATURA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254001/LITERATURA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254001/LITERATURA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254001/LITERATURA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254001/LITERATURA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254001/LITERATURA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254001/LITERATURA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254001/LITERATURA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254001/LITERATURA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254001/LITERATURA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254001/LITERATURA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254001/LITERATURA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254001/LITERATURA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254001/LITERATURA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254001/LITERATURA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254001/LITERATURA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254001/LITERATURA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254001/LITERATURA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254001/LITERATURA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254001/LITERATURA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254001/LITERATURA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254001/LITERATURA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254001/LITERATURA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254001/LITERATURA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254001/LITERATURA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254001/LITERATURA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254001/LITERATURA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254001/LITERATURA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254001/LITERATURA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254001/LITERATURA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254001/LITERATURA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254001/LITERATURA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254001/LITERATURA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254001/LITERATURA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254001/LITERATURA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254001/LITERATURA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254001/LITERATURA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Identificar necessitats de formació

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254001/LITERATURA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254001/LITERATURA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254001/LITERATURA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA