2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Contents
Topic Sub-topic
MÒDUL 1. La globablització i la sostenibilitat
MÒDUL 2. La innovació
MÒDUL 3. El valor de la internacionalització en la formació
MÒDUL 4. La Responsabilitat Social Corporativa
MÒDUL 5. L'emprenedoria
MÒDUL 6. El paper de la Universitat a la formació
MÒDUL 7. Tema d'actualitat
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.