2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  ART DEL SEGLE XIX
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques de camp/sortides
A7
A8

Assistència a exposicions, mes la realització d'un comentari fet en equip.

10 %
Treballs
A2
A7
C4
1 Treball en equip

A partir de un llistat de temes aportat pel professor, cada grup ha d'escollir un i realitzar un treball


20 %
Proves de desenvolupament
A1
A5
A6
A7
C4
2 Proves de desenvolupament

1. Analitzar quatre obres
2. Desenvolupar un tema . Dues propostes per escollir una
Les preguntes faran referència als continguts
treballats a les sessions magistrals fins una setmana abans de l'examen.70 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes hauran de fer dues proves. En cadascuna d'elles haura de: 1. Analitzar quatre obres 2. Desenvolupar unt ema . Dues propostes per escollir una. Les preguntes faran referència als continguts treballats a les sessions magistrals fins una setmana abans de l'examen

La segona convocatòria és una prova total de l'assignatura . Està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada