2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
A17
B5
B6
Assistència i participació. 20%
Presentacions / exposicions
A4
A9
B6
Presentació d'una comunicació oral referent al les especialitats mèdiques i diagnòstics més significatius. Es realitzarà en grups petits. 10%
Proves objectives de tipus test
A9
A11
B5
Es realitzaran dues proves escrites de preguntes objectives amb resposta curta. 60%
Proves pràctiques
Es realizarà una activitat pràctica a classe sobre l'entrevista. Com donar males notícies. Entrevista en el món sanitari. 10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria constarà d'un examen, on hi entrara tot el material donat, on caldrà contestar breument unes preguntes més dues més de de reflexió.
Caldrà presentar els treballs demanats al llarg del curs.
S'anirà informant de les activitats avaluables a través del moodle.