2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  MACROECONOMIA MONETÀRIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Sap analitzar: (i) els efectes de polítiques de demanda en una economia tancada i en una economia oberta, (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri extern i (iii) el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
Reconeix els efectes macroeconòmics dels episodis de crisis financeres.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa