2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: GESTIÓ DE RISCOS CORPORATIUS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els riscos empresarials més importants.
Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.
 A6 Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.
Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric