2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A8
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Treballs
A5
A8
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A5
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i Tema 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (60%)
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria.

La qualificació final en segona convocatòria serà:

a) Pels alumnes que han fet el treball de l'assignatura: 20% treball i 80% examen final.

b) Pels alumnes que no han fet el treball de l'assignatura: 100% examen final.