2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA II
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.
Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).
Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.
 A3 Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.
Utilitza adequadament el software estadístic-economètric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús