2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A2
A3
B2
C3
Preguntas con varias respuestas. Una respuesta es la correcta. 30%
Proves de desenvolupament
A2
A3
B2
C3
Examen final 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segunda convocatoria consistirá en un examen final que vale 70% de la nota total. Las notas de la pruebas objetivas de tipo test que valen 30% se guardan.