2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA II
   Fonts d'informació
Bàsica

Gujarati, D. N. (2010): Econometría, MacGraw-Hill.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Prentice Hall.

Stock, J. and Watson, M. (2002): Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley.

Wooldridge, J.M. (2005): Introducción a la econometría, Thomson.

Complementària