2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts de l'assignatura, del professorat, del sistema d'avaluació i de la dinàmica i funcionament de les classes.
Sessió Magistral Exposició per part del professorat dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, però amb la participació activa dels estudiants.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes i exercicis relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants i posterior debat d'un tema concret o article relacionat amb la temàtica de l'assignatura (a realitzar en equip).
Atenció personalitzada Temps que el professorat de l'assignatura dedica a orientar els estudiants en el seu aprenentatge i a resoldre els dubtes que els li sorgeixin. Aquesta atenció personalitzada es realitza en el despatx del professorat en l'horari establert a tal efecte.