2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET PENAL. PART GENERAL
   Fonts d'informació
Bàsica

L'àrea de Dret penal recomana preparar l'assignatura emprant estrictament la legislació i bibliografia recomanada i desaconsella la utlització d'apunts de cap mena.

1.  Parte general del Derecho penal. 5a ed., Gonzalo Quintero Olivares, con la col. de F. Morales Prats, Aranzadi-Thomson-Reuters. 2015.

Complementària