2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueix a l'alumne els objectius globals de l'assignatura i l'estructura de les classes
Sessió Magistral Es defineixen i aporten els continguts teòrics i pràctics que permetin a l'alumne realitzar una correcte anàlisi i selecció de les inversions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aplicació pràctica de resolució de problemes per determinar la viabilitat dels projectes d'inversió i la selecció entre diferents alternatives
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Utilització d'eines de programari informàtic, com fulls de càlcul.
Programació de fulles de càlcul per tal de poder automatitzar la resolució de problemes d'inversió
Presentacions / exposicions Realització d'un treball d'ampliació que s'exposarà posteriorment a classe
Fòrums de discussió Realització de debats utilitzant el portal docent del departament de gestió d'empreses