2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció. Recursos energètics renovables. Aprofitament energètic: transformacions, generació elèctrica i emmagatzematge. Control, proteccions i gestió de la producció d’energia elèctrica.
Tema 2. Generació d’energia elèctrica mitjançant el moviment de l’aigua. Principi de conversió. Tipus de centrals: centrals hidràuliques i marines Constitució i elements principals. Tipus de turbines hidràuliques. Criteris de disseny per a la producció d’energia.
Tema 3. Generació d’energia elèctrica mitjançant el vent. Principi de conversió. Tipus d’aerogeneradors. Constitució i elements principals. Parcs eòlics. Criteris de disseny per a la producció d’energia.
Tema 4. Generació d’energia elèctrica mitjançant la llum solar. Principi de conversió. Tipus de centrals: termoelèctriques i fotovoltaiques. Captadors i concentradors. Cèl•lules/panells solars. Constitució i elements principals d’una central fotovoltaica. Criteris de disseny per a la producció d’energia.
Tema 5. Generació d’electricitat mitjançant processos químics. Piles de combustible: Principi de funcionament, tipus, constitució i característiques.
Tema 6. Generació d'electricitat mitjançant biomassa. Tipus de biomassa i característiques. Constitució i principi de funcionament d'una central elèctrica de biomassa