2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l’assignatura, explicant els objectius , el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, així com l’avaluació i la bibliografia.
Sessió Magistral El professor exposa el temari de l’assignatura. L’alumne intervé plantejant qüestions al professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El professor realitza exercicis sobre els conceptes teòrics de les sessions magistrals i comenta diversos aspectes de documentació tècnica específica.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament de punts d’ampliació vinculats amb el temari, en la que l’estudiant ha de treballar per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Simulació Les sessions són guiades pel professor, i els alumnes les realitzen en grup davant l'ordinador i utilitzant com eina programes de simulació. L'assistència és obligatòria.
Pràctiques a laboratoris Les sessions són guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup. L’assistència és obligatòria
Atenció personalitzada Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.