2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Fonts d'informació
Bàsica J.A. Carta et al, Centrales de energías renovables, Pearson – Prentice Hall, 2009
A.F. Zobaa & R.C. Bansal, Handbook of Renewable Energy Technology, World Scientific Publishing, 2011
J.M. de Juana, Energías renovables para el desarrollo, Thomson - Paraninfo, 2003
G. Boyle, Renewable energy, Oxford University Press, 2004

Presentacions i material complementari de l'assignatura disponible al Moodle.

Complementària