2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà l'assignatura, continguts, el professor, la metologia i avaluació.
Sessió Magistral Es presentarà, de forma aplicada, els continguts teòrics de cada tema.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es presentaran problemes que es resoldran a classe, per part del professor, o per part dels alumnes de forma guiada.
Pràctiques a laboratoris Es faran sessions de laboratori a on els alumnes aplicaran els continguts de l'assignatura. Els alumnes hauran de presentar un informe raonat del desenvolupament de la pràctica, o del cas pràctic proposat.
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada s'efectuarà al despatx del professor, prèvia cita per correu electrònic.