2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
   Recomanacions


 
Altres comentaris
No es pot garantir que tots els estudiants matriculats a l'assignatura puguin assumir el rol de líder d'equip de projecte de 1r curs. Això depèn del nombre d'estudiants matriculats a 1r curs i a aquesta mateixa assignatura. En cas de ser necessària una selecció, com a mínim s'utilitzaran els dos criteris següents: 1. El grau de motivació per assumir el rol de líder d'equip. 2. Haver superat totes les assignatures de 1r, 2n i 3r (almenys en una primera iteració). Els estudiants que no participin en el projecte 1r-4t, duran a terme un projecte, escollit per ells mateixos, i en el que actuaran ja sigui com a líders o com a membres d'equip. Part de l'assignatura s'imparteix en anglès. Alguns estudiants que actuïn com a líders d'equip, realitzaran el seu procés de coaching personal en anglès.