Descripció
L'atenció personalitzada s’efectuarà tant individualment com, si s'escau, per grups de treball. Es fomentarà l'ús de les TIC tant per l'intercanvi d'impressions professor/a - alumnes, com per la presentació de treballs, etc. Es farà especial atenció amb l’expressió oral, la resolució de problemes relacionats amb la investigació i l’adquisició de coneixements relacionats amb la recerca de la informació; els objectius de la tutoria individual consisteixen en l’orientació dels alumnes en el seguiment de l’assignatura, en l’adquisició de tècniques d’estudi i anàlisi adequades i en la seva trajectòria curricular.