Altres comentaris i segona convocatòria

100 % examen a realitzar en dues convocatòries.

Possibilitat de substitució per treball pràctic en el supòsit d'assitència a classe i posterior treball voluntari