Tipus A Codi Competències Específiques
 EL1 Capacitat per calcular i dissenyar màquines elèctriques.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears