Descripció
Resolució de dubtes en relacionats amb el contingut de la matèria en hores de consulta convingudes