2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
EL10
C4
Presentació d’un treball 20 %
Proves mixtes
A3
EL10
B4
B5
C4
Proves P1 i P2 80
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es realitzaran dues proves parcials (P1 i P2); la primera prova correspondrà als temes 1, 2 i 3; mentre que la segona avaluarà els temes 4, 5 i 6. Cadascuna de les proves constarà d'una part tipus test que avalua l'adquisició dels conceptes teòrics. També s'avaluarà la realització i presentació d'un treball (P3) sobre un determinat aspecte vinculat amb l'assignatura.

La qualificació final (QF) de l'alumne es determina segons l'expressió:

QF = 0,4.P1 + 0,4.P2 + 0,2.P3

A la segona convocatòria l'alumne s'avalurà de les parts amb nota inferior a 3.8 i la nota final es determinarà amb la mateixa expressió abans indicada.