2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A3
EL10
B4
B5
Pràctiques de l'assignatura. Avaluades amb un treball o exàmen a voluntat del professor. Cada part tindrà la seva avaluació 2x 5%
Proves mixtes
A3
EL10
B4
B5
2 exàmens, un per cada part, la primera ( hidràulica i eòlica...), la segona (fotovoltaica i piles combustible...). Cada prova valdrà un 45% de la nota final 2x 45%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Cal alliberar els dos examens parcials per separat.

Cada exàmen parcial s'allibera si la nota supera 4 punts sobre 10.Per a fer la nota final de teoria, cal que la mitja dels dos parcials superi 5 punts sobre 10.
A la segona convocatòria, l'alumne només s'examinarà dels parcials suspesos.La nota final de teoria surt de fer la nota mitja dels dos parcials.
Les pràctiques d'acord amb la seva duració ténen un pes conjunt del 10%, són d'assistència obligatòria, és a dir el 5% per part.Les pràctiques de la primera part (hidràlica i eòlica..) i les pràctiques de la segona part ( fotovoltaica, piles...) cal aprovar-les per separat