2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Fonts d'informació
Bàsica , Base de datos Aranzadi/Westlaw. Práctico Social, ,
, Legislación laboral y de Seguridad Social, 2012, Aranzadi
ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E.:, Derecho del Trabajo., última edición, Servicio de Publicaciones de la Universidad Compl
GARCIA NINET, J.I., et al., Derecho del Trabajo , 2013, Aranzadi
MARTIN VALVERDE, A.; RODRIGUEZ-SAÑUDO, F. y GARCIA MURCIA, J.:, Derecho del Trabajo, 2013, Tecnos
MARTINEZ ABASCAL, V.A.; HERRERO MARTIN, J.B., Curso de Derecho del Trabajo, última edición, Tecnos
MONTOYA MELGAR, A.:, Derecho del Trabajo., 2013, Tecnos
PALOMEQUE LOPEZ, M.C. y ALVAREZ DE LA ROSA, M.:, Derecho del Trabajo, 2013, Ceura
, , ,

A l'aula s'indicaran les lectures recomanades per a les diverses unitats temàtiques.

Al moodle s' inclouran les lectures recomanades.

Complementària