2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es realitzarà una sessió introductòria comentant els objectius de l'assignatura i el sistema d'avaluació
Sessió Magistral Es realitzaran sessions, amb el suport de transparències, per desenvolupar els aspectes teòrics de l'assignatura, sense oblidar exemples pràctics sobre la matèria
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es facilitaran casos pràctics per a la seva discussió i resolució a l'aula
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.