2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A5
B2
B3
B4
B5
Dels sis casos pràctics proposats, els alumnes hauran de resoldre els mateixos en grups de màxim 3 alumnes; que hauran de ser penjats al moodle seguint estrictament les normes d'enviament indicades. NO ES PODRAN FER DE FORMA INDIVIDUAL. Es determinarà la nota mitjana entre les 5 millors qualificacions obtingudes 30%
Altres   Examen parcial individual (30%)
Examen final individual de l'assignatura (40%)
S'ha d'obtenir com a mínim un 4 a l'examen final per poder obtenir l'aprovat en l'assignatura mitjançant l’avaluació continuada l
70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen combinant preguntes de desenvolupament, cas pràctic i/o alguna pregunta tipus test. No es tindrà en compte les notes de les proves pràctiques, examen parcial i examen final de l'avaluació continuada.