2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  HISTÒRIA ECONÒMICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat Contemporània (segles XVIII-XX)
Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar amb les seves coordenades temporals i espacials.
Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Experimenta amb procediments nous
Té en compte a qui i com afecta la innovació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa