2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  HISTÒRIA ECONÒMICA
   Atenció personalitzada
Descripció
Com que una part important de l'avaluació s'efectua fora de l'aula, de manera autònoma, és indispensable que l'alumne confronti periòdicament amb el professor l'estat dels seus treballs i exercicis, els dubtes de contingut, la manera d'enfocar la matèria. S'enten que és Atenció personalitzada el temps dedicat a l'aula a resoldre qüestions, però sobretot aquesta tasca s'efectua fora de l'aula, i estaria integrada en el temps assignat a l'elaboració de treballs com a Pràctica Autònoma. A aquest efecte, l'alumne podrà utilitzar l'entorn virtual (moodle, correu electrònic), com també efectuar les seves consultes de manera presencial en una franja horària que serà especificada a començaments del quadrimestre.