2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà una introducció al funcionament de l'assignatura
Sessió Magistral Es desenvoluparan els conceptes teòrics de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es solucionaran a l'aula problemes de l'assignatura per part del professor o treballant en grups
Pràctiques a laboratoris Cada dos setmanes s'ha de solucionar un muntatge pràctic al laboratori
Estudis previs L'alumne ha de portar l'estudi previ de cada pràctica fet abans de venir al laboratori
Resolució de problemes, exercicis L'alumne resoldrà fora de l'aula problemes que el professor demanarà i corregirà.
Atenció personalitzada Dubtes resolts de manera personal en l'horari de consultes del professor