2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A21 Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
 A23 Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
 A24 Informar, registrar, documentar i derivar cuidats utilitzant les tecnologies adequades.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears