2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA
   Continguts
Tema Subtema
EIX 1: Desenvolupament personal, relacional, ètic social i cultural Desenvolupar la capacitat per assolir rols i compromís en l’aprenentatge, la socialització i la capacitat per treballar en equip de manera tolerant.
Fomentar el respecte per les intitucions en els serveis de cures pediatriques.
EIX 2: Desenvolupament d’un coneixement científic i del pensament crític Explorar quin es el rol de la infermera en l'àmbit pediàtric.
Transmetre informació, protecció de la intimitat, autonomia al món dels nens, els drets dels infants, cultura, creences i valors...
Desenvolupament del compromís ètic, sensibilitat, escolta i empatia.
Quines són les polítiques i procediments que el centre estableix per protegir als nens i adolescentes per a la continuïtat dels cuidatges.
Els programes de salut i les activitats d’educació sanitària. Les guies de pràctica clínica:Els plans de cures d'infermeria als nens i adolescents hospitalitzats.
Eix 3: Desenvolupament d’un cuidar integral a l’ésser humà Habilitats per garantir entorns de seguretat i confort evitan el dolor i el patiment dels nens i les families.
Reflexió-acció a la pràctica clínica envers a les activitats de cuidatges al nen, al adolescent i les seves families.
Integració dels aspectes ètics a la pràctica assistencial a la comunitat i a les unitats pediàtiques hospitalàries.