2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Continguts
Tema Subtema
1. Programari de càlcul e interfícies d' usuari Visualitzadors, constructors moleculars.
2. Mètodes clàssics vs. mètodes quàntics. Mecànica molecular. Mètodes ab initio. Mètodes semiempírics. Mètodes DFT.
3. Estructura molecular i energia en fase gas. Superfícies d'energia potencial. Caracterització de punts estacionaris.
4. Anàlisis de la superfície d'energia potencial Anàlisis vibracional. Espectroscòpia IR i Raman. Funcions termodinàmiques bàsiques.
5. Reactivitat Teoria de l'estat de transició. Algoritmes i estratègies per a la localització d'estats de transició. Selectivitat. Enantioselectivitat.
6. Càlcul de l'energia en sistemes complexes Efectes de solvatació. Molècules de gran tamany. Mètodes híbrids.
7. Dinàmica molecular clàssica Anàlisis conformacional. Simulacions moleculars.
8. Espectroscòpies avançades i altres propietats UV. CD. NMR. pK. Potencials redox.
9. Anàlisis de resultats (I) Diagrames orbitals. Anàlisis de població. Orbitals naturals (NBO). Teories qualitatives. Normes de Woodward i Hoffmann. Esquemes de descomposició de l'energia d'interacció.
10. Anàlisis de resultats (II) Visualització de funcions moleculars (densitat electrònica, potencial electrostàtic). Introducció a la teoria d'àtoms en Molècules (AIM).
11. Introducció al LINUX i a la programació de scripts. Ordres bàsiques de Linux. Sistemes de coles. Shell scripts.