Objectius Competències
Identificar les funcions generals i específiques del professional de la prevenció
Analitzar i avaluar els risc d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu.
Elaborar plans de formació i gestió de la prevenció de riscs laborals de l'empresa