Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Conèixer el diferents sistemes de gestió de la prevenció, així com les tècniques de formació i informació aplicades a la prevenció.
Pràctiques a través de TIC Aplicar els diferents procediments per configurar un sitema de gestió adient a les diferents tipologies d'empreses.

Elaboració dels plans de formació per l'empresa.
Sessió Magistral Destacar els punts principals de l'asignatura. Resolució de dubtes i apliació pràctica dels sistemes de gestió.
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.