2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE COMPUTADORS
   Continguts
Tema Subtema
Elements d'un sistema informàtic
Estructura d'un computador
Codificació i processament d'informació
Disseny lògic Anàlisi de circuits lògics combinacionals.
Anàlisi de circuits lògics seqüencials.
Síntesi de màquines d'estats finits bàsiques.
Fonaments de llenguatge màquina
Ús bàsic del sistema operatiu