2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  AC16 Dissenyar, operar i mantenir obres, instal•lacions industrials i serveis que permetin la minimització de l'impacte ambiental.
  AC18 Avaluar l'impacte social de la contaminació local, regional i global.
  Professionalitzador
  AP3 Conèixer i interpretar la component econòmica i empresarial de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  AP4 Calcular el cost de les instal•lacions i de la seva operació i manteniment.
  Recerca
  AR5 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC12 Planificació i organització.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.