2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques externes (de camp/sortides) Els alumnes presentaran un informe dels diferents treballs de cap realitzats 30 %
Treballs Els alumnes hauràn de realitzar un trebal en equip 20 %
Presentacions / exposicions Els alumnes faran una presentació en power point del trebal en equip 20 %
Proves orals Els alumnes respondran oralment de forma individual sobre questions relacionades amb els treballs de camp y del treball en equip. 15 %
Proves objectives de preguntes curtes Els alumnes resoldran una prova objectva de teòria i problemes. 15 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria nomès es valorarà l'examen de tota l'assignatura,