Tema Subtema
1. Què és un problema mal definit. Heurística aplicada.
2. Els hàbits personals en la resolució de problemes.
3. Definint el problema.
4. Generant solucions.
5. Decidint el curs de l’acció.
6. Implementant la solució.
7. Avaluant la solució.
8. Estudi de casos.