Bàsica

Es proporcionaran fonts d'informació específiques per a cada treball. A l'espai moodle es facilita l'accés a bases de dades i portals de recursos però el nivell investigador que es vol donar a aquesta assignatura exigeix una bibliografia especialitzada per a cada projecte.

Complementària