DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT Codi 17685204
Ensenyament
Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
VALLS MATEU, AÏDA
Adreça electrònica aida.valls@urv.cat
hatem.abdellatif@urv.cat
Professors/es
VALLS MATEU, AÏDA
ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD, HATEM
Web
Descripció general Introducció a les tècniques de planificació com a mètode de resolució de problemes. Es veuran els tipus principals de planificadors i l'alumne haurà de ser capaç d'implementar un planificador per un problema concret. En la segona part es presentaran els conceptes bàsics de raonament aproximat, centrant-se ens els models de lògica difusa. S'explicarà el funcionament dels sistemes de regles difuses i l'alumne haurà de ser capaç de resoldre un cas conret.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent