Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions teòriques, comentaris de notícies de l’actualitat i casos pràctics.
Presentacions / exposicions que treballi les tasques establertes a classe.Exposició oral per part dels alumnes del treball que han fet.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Treballs Realització de treballs
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret treballat en equip.