Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació.
Sessió Magistral Exposició sintètica dels continguts de cadascun dels temes en que es divideix l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi d'un problema relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets