Bàsica Albi, E. et al., Economía Pública, I y II, 2000, Barcelona
Rosen, H., Manual de Hacienda Pública, 3ª (2001), Madrid
Stiglitz, J. , Economía del Sector Público, 2ª (1995) , Barcelona

Complementària